Spracúvanie osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ

Bistro.sk je členom skupiny Just Eat Takeaway.com, so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 251 761

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:
Bistro.sk, s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

alebo prostredníctvom e-mailu:
privacy-concerns@takeaway.com

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie.

Práva dotknutých osôb

Informácie o spracúvaní osobných údajov