Tvoja objednávka
Reštaurácia neakceptuje stravné lístky
Doručenie
Doručujeme len po prvé dvere.
Platbu kartou u kuriéra, prosím, uviesť do poznámky.
Informácie
Predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je zakázaný osobám mladším ako 18 rokov.
Nákup uvedeného tovaru je umožnený výlučne plnoletým osobám, ktoré sa pri prevzatí tovaru
musia preukázať platným dokladom totožnosti.
Zobraziť všetky akcie